U2T BCG มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ผลิตภัณฑ์/บริการ

พื้นที่ดูแล จำนวน 145 ตำบล

จังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนตำบล จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ พิกัด
สุโขทัย 6 22 44
พิษณุโลก 7 31 63
พิจิตร 12 64 127
เพชรบูรณ์ 9 28 57
รวม 4 จังหวัด 34 อำเภอ 145 ตำบล 293 ผลิตภัณฑ์/บริการ

ตารางสรุปข้อมูล จำนวน 145 ตำบล

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานที่ดูแล หัวหน้าโครงการ ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ เทมเพลต
1 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าทอง กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นางสาวดวงพร ลิ้มธรรมรงค์ 1. น้ำพริกมันปูนา
2.น้ำปลาร้าปูนา
2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านคลอง กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 1. บริการนวดแพทย์แผนไทย
2.ลูกประคบสมุนไพรบ้านคลอง
3 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วังน้ำคู้ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 1. เซรั่มมะกรูดบำรุงเส้นผม
2.แชมพูครีมนวดสมุนไพร
4 เพชรบูรณ์ เขาค้อ เขาค้อ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 1. สบู่สครับกาแฟขิง
2.ครีมอาบน้ำสูตรขิง
5 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 1. พริกแกงหมู่7
2.พริกแกงหมู่12
6 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม กองส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 1. แปรรูปปลาทับทิม(ปลาแดดเดียว)
2.แปรรูปปลาทับทิม(ปลาเส้น)
7 พิษณุโลก วังทอง ดินทอง กองส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย 1. กล้วยยกนิ้ว
2.โฮมสเตย์ดาวบนดิน
8 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านมุง คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 1. ส้มลิ้ม หรือมะม่วงแผ่น
2.วางแผนพัฒนาช่องทางการขายสินค้าฯ
9 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPให้มีคุณภาพ
2.จัดช่องจำหน่ายสินค้าOTOPให้หลากหลายมากขึ้น
10 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บึงพระ คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 1. ผักปลอดภัย
2.น้ำหมักชีวภาพ
11 พิษณุโลก วังทอง แก่งโสภา คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท 1. มะม่วงกวน
2.แยมมะม่วง
12 พิจิตร บางมูลนาก เนินมะกอก คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 1. ไข่เค็ม เต็มสิบ Khai Kem Tem Sib
2.ผ้าไทยบ้านวันดี Pha Thai Ban Wan Dee
13 พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 1. ส้มลิ้มชมตะวัน
2.พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
14 พิษณุโลก บางระกำ หนองกุลา คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 1. แป้งแห้วหนองกุลา
2.ยาหม่อง Happy feel
15 เพชรบูรณ์ เขาค้อ แคมป์สน คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 1. Hydro go good
2.กระติ๊บ by แคมป์สน
16 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ริมสีม่วง คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 1. ข้าวไร่ลืมผัว (Luem Pua Glutinous Rice)
2.ขิงน้ำตาลแดง
17 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี วังใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1. พริกขี้หนูอินทรีย์ (จำหน่ายในรูปพริกสด)
2.ฮอร์โมนอินทรีย์น้ำเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต
18 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1. พริกซุปเปอร์ฮอตอินทรีย์(พริกสด)
2.น้ำสกัดสมุนไพรประสิทธิภาพสูง(ป้องกันโรคและแมลง)
19 สุโขทัย ศรีนคร น้ำขุม คณะเกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1. พริกเหลืองอินทรีย์
2.ปุ๋ยน้ำชีวภาพประสิทธิภาพสูง
20 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง คณะบริหารธุรกิจฯ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู 1. ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
2.กระเป๋าจักสานจากผักตบชวา
21 พิษณุโลก วังทอง วังนกแอ่น คณะบริหารธุรกิจฯ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู 1. แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง
2.สมุนไพรพื้นบ้าน
22 พิษณุโลก เนินมะปราง ชมพู คณะบริหารธุรกิจฯ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู 1. ผ้าทอมือ
2.จักสาน
23 เพชรบูรณ์ เขาค้อ หนองแม่นา คณะบริหารธุรกิจฯ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู 1. ไม้กวาดดอกหญ้า
2.กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า
24 พิษณุโลก พรหมพิราม ทับยายเชียง คณะเภสัชศาสตร์ ดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ 1. ลูกประคบสดและแห้ง
2.สบู่เหลวและโลชั่นว่านนางคำ
25 พิษณุโลก วังทอง ชัยนาม คณะเภสัชศาสตร์ ศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว 1. หม้อแกงมะม่วงตำรับชัยนาม
2.ดินปลูกจากหญ้า
26 พิษณุโลก เนินมะปราง วังโพรง คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวณัฐกานต์วดี คำภิระแปง 1. ข้าวออร์แกนิค
2.สองแควออร์แกนิคบาธบอม
3.ขนมชั้น ขนมไทยมงคล
27 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดจันทร์ กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นาย นันทพล ภานุไพศาล 1. ชาดอกปีบ
2.แหล่งเรียนรู้บ้านเจ้าจัน จันทร์จ้าว
28 พิษณุโลก วังทอง พันชาลี กองส่งเสริมการบริการวิชาการ นางสาวศศิวิมล คำเมือง 1. กระยาสารทพันชาลี
2.ส้มแผ่น
29 พิษณุโลก บางระกำ ปลักแรด คณะวิทยาศาสตร์ ดร.คงฤทธิ์ แม้นศิริ 1. ไข่เค็มใบเตย
2.ขนมแดกงา
30 พิษณุโลก บางระกำ พันเสา คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ฟักทองอบกรอบ
2.ถั่วฝักยาวอบกรอบ
31 พิจิตร ตะพานหิน คลองคูณ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. ข้าวโพดเชื่อมมะพร้าวอบอ่อน
2.พริกแกงแม่บ้าน
32 พิจิตร ตะพานหิน วังสำโรง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. ตะกร้าสานเส้นพลาสติก
2.ปลาเค็มแดดเดียว
33 พิจิตร ตะพานหิน หนองพยอม คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. ชนิษฐาทำมือ
2.ผ้าทอป่าแดง
34 พิจิตร ตะพานหิน ห้วยเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. หมอนบ้านน้ำโจนใต้ ม.1
2.น้ำพริกเจ้หมาย ม.8
35 พิจิตร ทับคล้อ เขาทราย คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1. กระเป๋าใส่แก้วเยติ
2.หมวกจากหญ้าแฝก
36 พิจิตร บึงนาราง บางลาย คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พิทักษ์ อินธิมา 1. น้ำพริกตำมือ
2.ข้าวสารพรหมทอง
37 พิจิตร บึงนาราง บึงนาราง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พิทักษ์ อินธิมา 1. กล้วยฉาบหลากรส
2.น้ำพริกหมู
38 พิจิตร บึงนาราง โพธิ์ไทรงาม คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พิทักษ์ อินธิมา 1. ไข่เค็มศรีมงคล
2.ปลาแดดเดียว
39 พิจิตร บึงนาราง แหลมรัง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พิทักษ์ อินธิมา 1. กล้วยอบ,กล้วยทอด
2.ผักปลอดสารพิษบ้านหนองจิกสี
40 พิจิตร โพทะเล ทะนง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. กระยาสารทบ้านทะนง
2.กล้วยอบเนย
41 พิจิตร โพทะเล ท่าขมิ้น คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ทีเค พริกเเกงเผ็ด
2.เเมงกระชอนคั่ว"สมุนไพร"
42 พิจิตร โพทะเล ท้ายน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. แสงจันทร์น้ำพริกข่า
2.ชาใบไชยา
43 พิจิตร โพทะเล ท่าเสา คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ขนมหม้อแกงชิฟฟ่อนเผือก
2.กล้วยตากอินทรีย์byศกุลตลา
44 พิจิตร โพทะเล ทุ่งน้อย คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ข่าอาบแดด
2.ยาหม่องข่าบ้านทุ่งน้อย
45 พิจิตร โพทะเล บางคลาน คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ผ้าเช็ดเท้า
2.วัดหิรัญญารามและตลาดน้ำหน้าวัด
46 พิจิตร โพทะเล บ้านน้อย คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. น้ำพริกแกงบ้านน้อย
2.ยาหม่องบ้าน
47 พิจิตร โพทะเล โพทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ซาลาเปาจิ๋ว
2.น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่
48 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ดงเสือเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท 1. เครื่องดื่มกระชายน้ำผึ้งมะนาว
2.ขนมวุ้นกรอบกระชาย
49 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง เนินสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท 1. ตุ๊กตาออมสิน
2.ไม้กวาดทางมะพร้าว
50 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ไผ่ท่าโพ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท 1. ดอกไม้จันทร์
2.กระยาสารทไผ่ท่าโพ
51 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ไผ่รอบ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท 1. ปลาแระทรงเครื่อง
2.พริกแกงโพธิ์ประทับช้าง
52 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง วังจิก คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท 1. น้ำพริกลาบแม่สุนีย์
2.ปลาแดดเดียววังจิก
53 พิจิตร เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์คงฤทธิ์ แม้นศิริ 1. ปลากระดี่ล้อมคลอง
2.เม็ดบัวชาวคลอง
54 พิจิตร เมืองพิจิตร ฆะมัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์รัฐพร เงินมีศรี 1. จักรสานโมเดิร์น
2.หัตถกรรมบ้านสวนแตง
55 พิจิตร เมืองพิจิตร ดงกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. อินทผลัมสวนชาละวัน
2.น้ำฟักข้าว
56 พิจิตร เมืองพิจิตร ท่าหลวง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ 1. กล้วยฉาบท่าหลวง
2.ผักไฮโดรโปนิกส์ท่าหลวง
57 พิจิตร เมืองพิจิตร ท่าฬ่อ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1. ขนมกวนป้าประทุม ท่าฬ่อ
2.ท่าฬ่อน้ำพริกแกง ยายจวน
58 พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ 1. ซาลาเปาไส้เม็ดบัว พิจิตร
2.การท่องเที่ยวเดินปั่นเที่ยวพิจิตร
59 พิจิตร เมืองพิจิตร บ้านบุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ปลาสลิดแดดเดียว
2.ข้าวแตนบ้านบุ่งเลิศรส
60 พิจิตร เมืองพิจิตร ปากทาง คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. น้ำพริกเผา
2.น้ำพริกน้ำย้อย
61 พิจิตร เมืองพิจิตร ป่ามะคาบ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. หมูยอบ้านป่ามะคาบ
2.ปลาส้มสมุนไพร
62 พิจิตร เมืองพิจิตร ไผ่ขวาง คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1. ตะกร้า ปอเฮ
2.บ้านไผ่ขวางเปลญวน
63 พิจิตร เมืองพิจิตร เมืองเก่า คณะวิทยาศาสตร์ นายรัฐพร เงินมีศรี 1. เครื่องจักสานจากผักตบชวา
2.ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
64 พิจิตร เมืองพิจิตร ย่านยาว คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ไข่เค็มรวมรส
2.ขนมกระยาสารทย่านยาว
65 พิจิตร เมืองพิจิตร โรงช้าง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์คงฤทธิ์ แม้นศิริ 1. น้ำพริกแกงเผ็ด
2.พรมเช็ดเท้า
66 พิจิตร เมืองพิจิตร สายคำโห้ คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล 1. ไม้กวาดจักสาน
2.พริกแกงเผ็ดอาหร่อยจังฮู่
67 พิจิตร เมืองพิจิตร หัวดง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์รัฐพร เงินมีศรี 1. ชุดข้าวสารออร์แกนิค (ผลิตภัณฑ์ของฝาก)
2.ขนมข้าวตังหน้าซอสหวานส้มโอท่าข่อย (ผลิตภัณฑ์ของฝาก)
68 พิจิตร วชิรบารมี บ้านนา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. น้ำพริกตาแดงปูนา
2.มะนาวคั้นสดกลุ่มวชิรอินทรีย์
3 ปูนาดองสมุนไพรกลุ่มวชิรอินทรีย์
69 พิจิตร วชิรบารมี บึงบัว คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. กระเป๋าแสนจากผักตบชวา
2.น้ำพริกแสงจันทร์พอเพียง
70 พิจิตร วชิรบารมี วังโมกข์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. น้ำพริกศรีจิตร
2.น้ำพริกเผาไข่เค็ม
71 พิจิตร วชิรบารมี หนองหลุม คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. ปลาแดดเดียวหนองหลุม
2.ปลาส้มอินทรีย์
72 พิจิตร สากเหล็ก หนองหญ้าไทร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1. ดอกไม้จันทร์
2.จักสานตระกร้า
73 พิจิตร สามง่าม เนินปอ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. แหนมเห็ด
2.ข้าวเกรียบเห็ด
74 พิจิตร สามง่าม รังนก คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. น้ำปลาร้าใส่ใบย่านาง
2.น้ำปลาร้าคอลลาเจน
75 พิจิตร สามง่าม สามง่าม คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน
2.น้ำพริกตาแดงแมงดา
76 พิจิตร สามง่าม หนองโสน คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1. ผลิตภัณฑ์จักสานกระเป๋าจากกาบกล้วยพันธุ์มะลิอ่อง
2.ผลิตภัณฑ์จักสานหมวกจากกาบกล้วยพันธุ์มะลิอ่อง
77 พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ 1. แยมมะม่วงเนินมะปราง NP Mango Jam
2.จักสานไม้ไผ่เนินมะปราง
78 พิษณุโลก บางกระทุ่ม บ้านไร่ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1. พริกแกง
2.จักสานบ้านไร่
79 พิษณุโลก บางระกำ นิคมพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. ผ้าทอมือบ้านทุ่งใหญ่
2.กระเป๋าสาน
80 พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. สานตะกร้าพลาสติก
2.ไม้กวาดทางมะพร้าว
81 พิจิตร ตะพานหิน ทับหมัน คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนันต์ เคนท้าว 1. กระป๋องหรรษา
2.ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดทับหมัน
82 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี โคกปรง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1. ผ้าทอ
2.ผลิตภัณฑ์จากยางรถ
83 สุโขทัย กงไกรลาศ ป่าแฝก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร.นพวรรณ บุญชู 1. ผลิตภัณฑ์จักสานหวายเทียมและเชือกปอฟาง
2.ข้าวแต๋นชิมจัง
84 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น 1. กล้วยอบคาราเมล
2.แปรรูปขนมข้าวแต๋น
85 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อรัญญิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ 1. โมเดลเรือนไทยจิ๋ว 4ภาค
2.กระเป๋าสานเส้นพลาสติก
86 พิจิตร สากเหล็ก คลองทราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ 1. รู้จักควายไทยใน1วัน
2.ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากมูลควายสูตร 1
87 พิจิตร สากเหล็ก ท่าเยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ 1. ก้อนเชื้อเห็ดสด
2.ชาพริกไทย
88 พิจิตร สากเหล็ก สากเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช 1. ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย
2.กล้วยน้ำว้าดิบขนาดพกพา
89 พิจิตร วังทรายพูน หนองพระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ 1. ปลาร้า ปลาส้มปลาตะเพียนและปลานิล
2.ขนมเปี๊ยะแสนสุข
90 เพชรบูรณ์ เขาค้อ เข็กน้อย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. ข้าวปุก (จั๋ว)
2.ผ้าเขียนเทียน
91 เพชรบูรณ์ เขาค้อ ทุ่งสมอ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. ขิงผง DR. Three
2.หัวไชเท้าสด DR. Three
92 เพชรบูรณ์ ชนแดน บ้านกล้วย คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส 1. ถ่านอัดแท่ง
2.ผ้าทอมือ (ผ้าทอมือลายขัดพื้นจากกี่กระตุก)
93 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน กันจุ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ 1. มะขามหวานแปรรูป
2.มะขามเปรี้ยวยักษ์แปรรูป
94 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน บึงสามพัน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 1. มะขามแปรรูป
2.สบู่มะขาม
95 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ชอนไพร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. กล้วยฉาบแปรรูป
2.น้ำพริกหนังไก่กร๊อบกรอบ
3.น้ำพริกกากไก่
96 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ นายม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. เครื่องจักสาน แกะ
2.เมี่ยงคำ
97 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ บ้านโคก คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. ตะกร้าสานจากเชือกมัดฟาง
2.ถุงแก้วเก็บความเย็นจากเชือกร่ม
98 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้วยสะแก คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ 1. ที่นอนปิกนิก
2.ผ้าห่มนวม
99 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้วยใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. ตะกร้าหวาย
2.เปลผ้า (เปลถักจากเศษผ้า)
100 เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังหิน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ 1. มะขามซูเปอร์ไฟเบอร์พลัส Tammarina Super Fiber PLUS
2.บานาน่าสติ๊กแอนด์ฟรายส์ Banana Stick and Fries
101 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ 1. เสื่อทอมือ
2.เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่
102 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ คลองกระจัง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส 1. มะขามแปรรูป คลองกระจัง เช่น มะขามคลุก มะขามแก้ว
2.กล้วยแปรรูปคลองกระจัง
103 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ศรีเทพ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 1. กระเป๋าผ้าดิบพิมพ์ลายสเก็ตซ์จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
2.ชุดกาแฟเบญจรงค์ พิมพ์ลายสเก็ตซ์
104 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ บ้านโภชน์ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ 1. ข้าวกระยาสารทบ้านโภชน์
2.ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
105 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เพชรละคร คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง 1. เสื่อกกลายไทย
2.แจ่วบองสมุนไพร
106 เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำก้อ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. ตะกร้าสร้างสุข
2.เปลผ้าสร้างสุข
107 เพชรบูรณ์ หล่มสัก บุ่งคล้า คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. ทองม้วนป้าขาล
2.น้ำพริกเครื่องแน่นสูตรแม่บ้านปากห้วยด่าน
108 เพชรบูรณ์ หล่มสัก สักหลง คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. พวงกุญแจมะขาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รูปทรงมะขาม
2.เมี่ยงค้น(สว.สักหลง)
109 เพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองไขว่ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี 1. กระเป๋าจากซองกาแฟ
2.ไม้กวาดดอกหญ้า
110 พิษณุโลก เนินมะปราง ไทรย้อย คณะสังคมศาสตร์ นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 1. จานจากใบมะม่วง
2.ปั้นขลิบไส้มะม่วงกวน
111 พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ คณะสังคมศาสตร์ นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 1. เชือกมัดฟาง
2.ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากต้นกก
112 พิจิตร บางมูลนาก ภูมิ คณะสังคมศาสตร์ นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 1. แปรรูปผลิตภัณฑ์กระยาสารท
2.น้ำพริกปลาร้า
113 พิจิตร บางมูลนาก ลำประดา คณะสังคมศาสตร์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล 1. น้ำพริกแกง
2.ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่
114 พิษณุโลก นครไทย บ้านพร้าว คณะสังคมศาสตร์ นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ 1. ยกระดับมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ (ผ้าทอพื้นเมือง)
2.เครื่องจักรสาน
115 พิษณุโลก นครไทย ห้วยเฮี้ย คณะสังคมศาสตร์ นางสาวนันรักษ์ เพ็งศิริ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราและสับปะรด จัดทำแผนการตลาด(ปั้นขลิบใส้สับปะรด)
2.ทำแบรนด์ สื่อประชาสัมพันธ์และการขายของออนไลน์(ปั้นขลิบใส้สับปะรด)
116 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. ยาหม่องสมุนไพร
2.สบู่ขัดผิวใยบวม
117 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ยาหม่องไพลไกรนอก
2.ยาดมสมุนไพรไกรนอก
118 พิษณุโลก บางระกำ บ่อทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. น้ำมันไพรสมุนไพรไทย
2.สเปรย์สมุนไพรน้ำมันไพร
119 สุโขทัย กงไกรลาศ ท่าฉนวน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ลูกประคบสมุนไพรท่าฉนวน
2.น้ำยาล้างจาน
120 สุโขทัย คีรีมาศ โตนด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. สมุนไพรแช่เท้า
2.แชมพูอัญชันมะกรูดออร์แกนิค
121 สุโขทัย คีรีมาศ ทุ่งยางเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ลูกประคบสมุนไพรทุ่งยางเมือง
2.น้ำมันไพล
122 สุโขทัย คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. การทำสบู่ดีศรีคีรีมาศ
2.ยาดมสมุนไพรศรีคีรีมาศ
123 สุโขทัย คีรีมาศ หนองกระดิ่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ยาหม่องไพลตรากระดิ่งทอง
2.พิมเสนน้ำตรากระดิ่งทอง
124 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. หมี่กรอบ โหยงโหยง""
2.นวดแผนไทยเฉพาะจุด (ฝ่าเท้า)
125 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ยาดมสมุนไพรวังตะคร้อ
2.ลูกประคบวังตะคร้อ
126 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย หนองหญ้าปล้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. แม่แก้ว ชาชง น้ำขิง (Ginger ale by Mae keaw brew tea)
2.แม่แก้ว ชาชง น้ำกระชาย (Fingerroot ale by Mae keaw brew tea)
127 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. “ตาลเตี้ย”แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน
2.“ตาลเตี้ย”น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว
128 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. น้ำยาล้างจานตำบลธานี ว่านหางจระเข้
2.ยาหม่องทิพย์ธานี
129 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ยาดมสมุนไพรบ้านกล้วย
2.วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย
130 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านสวน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. น้ำมันไพลโบราณ
2.น้ำยาล้างจานสมุนไพรมะกรูด
131 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านหลุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. น้ำยาล้างจานจากมะเฟือง
2.ทรีตเม้นต์สนุนไพร
132 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปากพระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ประคบไพรเพื่อสุขภาพ
2.น้ำยาล้างจานสมุนไพร
133 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. กระทงใบลานเมืองเก่า
2.ชาเม๊าะ
134 สุโขทัย ศรีสำโรง วังลึก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. ครีมนวดสมุนไพรวังลึก
2.ยาดมสมุนไพรวังลึก
135 พิจิตร ดงเจริญ สำนักขุนเณร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. สบู่มะขามน้ำผึ้งและขมิ้น
2.ลูกประคบสมุนไพรสำนักขุนเณร
136 พิจิตร ดงเจริญ ห้วยร่วม คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. ยาหม่องสมุนไพรบ้านห้วยร่วม
2.แชมพูสมุนไพรบ้านห้วยร่วม
137 พิจิตร ทับคล้อ ท้ายทุ่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. สบู่เหลวสมุนไพรมะกรูด
2.พริกแกงสมุนไพร
138 พิจิตร วังทรายพูน วังทรายพูน คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. แชมพูสมุนไพรมะเฟือง
2.ครีมอาบน้ำสมุนไพร
139 พิจิตร วังทรายพูน หนองปล้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. น้ำมันไพลสกัด By หนองปล้อง
2.ลูกประคบสมุนไพรหนองปล้อง
140 พิจิตร วังทรายพูน หนองปลาไหล คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 1. สบู่สมุนไพร Herbal Skin Care
2.ผงขัดผิว Herbal Skin Care
141 สุโขทัย กงไกรลาศ กกแรต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 1. น้ำมันไพลตะไคร้อัญชัน
2.สเปรย์แอลกอฮอล์มะกรูด
142 พิจิตร บางมูลนาก บางไผ่ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ 1. คุกกี้รูปเรือ
2.ครีมหมักผมสมุนไพรสูตรมะกรูด
143 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ยางซ้าย วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นางสาวธัญญลักษณ์ ชิตโครกกรวด 1. ครีมหมักผมสมุนไพรอัญมิน
2.สบู่สครับสมุนไพรมะขาม
144 สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ 1. ทองม้วนวังมะพลับ
2.พริกแกงเผ็ดพวงมะพลับ
145 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ 1. ชาต้มสมุนไพร
2.น้ำมันพิมเสนสมุนไพร

สรุปจำนวนประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 293 ผลิตภัณฑ์/บริการ

ลำดับ ประเภท จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ
1 ของกิน 137
2 ของใช้ 139
3 บริการ 17
ที่มาข้อมูล: รวบรวมข้อมูล โดยงานพัฒนาเครือข่ายและจัดหาทุน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ

สรุปข้อมูลในระบบ TCD จำนวน 79,110 ข้อมูล

สรุปจำนวนข้อมูลรายจังหวัด

ลำดับ ประเภทข้อมูล จังหวัด จำนวนข้อมูล
1 พืชในท้องถิ่น สุโขทัย 3,914
2 พืชในท้องถิ่น พิษณุโลก 6,889
3 พืชในท้องถิ่น พิจิตร 19,096
4 พืชในท้องถิ่น เพชรบูรณ์ 6,438
5 สัตว์ในท้องถิ่น สุโขทัย 972
6 สัตว์ในท้องถิ่น พิษณุโลก 1,180
7 สัตว์ในท้องถิ่น พิจิตร 2,757
8 สัตว์ในท้องถิ่น เพชรบูรณ์ 1,731
9 เกษตรกรในท้องถิ่น สุโขทัย 4,948
10 เกษตรกรในท้องถิ่น พิษณุโลก 4,269
11 เกษตรกรในท้องถิ่น พิจิตร 5,832
12 เกษตรกรในท้องถิ่น เพชรบูรณ์ 4,175
13 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น สุโขทัย 370
14 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พิษณุโลก 1,304
15 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พิจิตร 3,267
16 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เพชรบูรณ์ 1,119
17 ร้านอาหารในท้องถิ่น สุโขทัย 654
18 ร้านอาหารในท้องถิ่น พิษณุโลก 1,138
19 ร้านอาหารในท้องถิ่น พิจิตร 780
20 ร้านอาหารในท้องถิ่น เพชรบูรณ์ 821
21 แหล่งท่องเที่ยว สุโขทัย 89
22 แหล่งท่องเที่ยว พิษณุโลก 406
23 แหล่งท่องเที่ยว พิจิตร 390
24 แหล่งท่องเที่ยว เพชรบูรณ์ 197
25 แหล่งน้ำในท้องถิ่น สุโขทัย 196
26 แหล่งน้ำในท้องถิ่น พิษณุโลก 348
27 แหล่งน้ำในท้องถิ่น พิจิตร 441
28 แหล่งน้ำในท้องถิ่น เพชรบูรณ์ 326
29 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุโขทัย 179
30 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิษณุโลก 381
31 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจิตร 374
32 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพชรบูรณ์ 304
33 ที่พัก/โรงแรม สุโขทัย 88
34 ที่พัก/โรงแรม พิษณุโลก 326
35 ที่พัก/โรงแรม พิจิตร 112
36 ที่พัก/โรงแรม เพชรบูรณ์ 569
37 ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด สุโขทัย 394
38 ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด พิษณุโลก 627
39 ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด พิจิตร 362
40 ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เพชรบูรณ์ 1,347

จำนวนข้อมูล รายประเภท

ลำดับ ประเภท จำนวนข้อมูล
1 ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2,730
2 แหล่งท่องเที่ยว 1,082
3 ที่พัก/โรงแรม 1,095
4 ร้านอาหารในท้องถิ่น 3,393
5 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6,060
6 เกษตรกรในท้องถิ่น 19,224
7 พืชในท้องถิ่น 36,337
8 สัตว์ในท้องถิ่น 6,640
9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,238
10 แหล่งน้ำในท้องถิ่น 1,311
รวมจำนวนข้อมูลทั้งหมด 79,110
ที่มาข้อมูล: จากระบบTCD (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม 2566)

Link การจัดกิจกรรมต่างๆ

จัดแข่งขันกิจกรรม Hackathon ภาคเหนือตอนล่าง

Link เข้าระบบBCG

Link ระบบPBM

สำหรับส่ง/ อนุมัติโครงการฯ/ BCG Learning

Link BCG Market

เพิ่มช่องทางกระจายสินค้า นำรายได้เข้าสู่ชุมชน

Link ระบบการจัดการข้อมูลชุมชน TCD

สำหรับCIO/อว.ส่วนหน้า/อาจารย์ตำบล

ดาวน์โหลด-เอกสารการประชุม

ค้นหาหนังสือราชการ

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการฯ

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับผลิตภัณฑ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ (อัพเดท วันที่ 20 กรกฎาคม 2565)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับบริการ

สำหรับบริการ (อัพเดท วันที่ 20 กรกฎาคม 2565)

เอกสารประกอบการประชุม

มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 29 มิถุนายน 2565)

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานที่ดูแล 145 ตำบล

ลำดับ หน่วยงานภายใน เบอร์โทรศัพท์ จำนวนตำบล(ที่ดูแล)
1 คณะวิทยาศาสตร์ 055-963-112 53
2 คณะสังคมศาสตร์ 055-961-999 6
3 คณะเกษตรศาสตร์ 055-962-710 12
4 คณะเภสัชศาสตร์ 055-963-600 3
5 คณะบริหารธุรกิจฯ 055-964-949 4
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 055-967-398 26
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 055-963-961 6
8 คณะศึกษาศาสตร์ 055-962-411 20
9 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 055-964-705 2
10 วิทยาลัยพลังงานฯ 055-963-180 4
11 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 055-968-605 7
12 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961-148 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อเรา

ที่อยู่

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์

055-968-605